Dobráci

Nejsme nejlepší na světě, ale chceme být lepší a lepší.

Učíme se, jak se co dělá.

Naše vize

Vzdělávání hasičů probíhá různě. Získáváme co nejvíce informací, pravidel a postupů, které chceme předat dál populární formou. Video. Hra. Návod.